Förtunning Målarmedium

Oljefärger blandas ut med förtunning eller särskilt målarmedium tills den får den konsistens som konstnären önskar. Torktiden varierar med bl a färgens fabrikat och färglagrets tjocklek men en ungefärlig fingervisning är 2 - 10 dagar innan övermålning kan ske.


Förtunningsmedel till oljefärger.

Tillsätt medier och förtunningsmedel i små mängder i taget. Blir det för mycket förtunning i färgen kan det resultera i att oljefärgen blir dåligt bunden som lätt kommer att flagna.
Återanvända färgerna,Skrapa av färgen på paletten med en kniv och förvara den i en lufttät burk.Färgen kan sedan användas till att t ex grunda dukar och pannåer med.


Oljefärger blandas ut med förtunning eller särskilt målarmedium tills den får den konsistens som konstnären önskar. Torktiden varierar med bl a färgens fabrikat och färglagrets tjocklek men en ungefärlig fingervisning är 2 - 10 dagar innan övermålning kan ske. Att utföra en oljemålning kräver god materialkunskap och kännedom om de olika mediernas effekt, ex vis skall varje nytt lager i ett skiktmåleri innehålla mer olja (vara fetare) än föregående lager. Annars riskerar färgen att med tiden krackelera.

Varukorg

Summa varor: 0,00 kr
Alla priser är inkl. moms, klicka här för att ändra.
{{extlinks}}